Bibliotheek Dalfsen / Nieuwleusen en het Taalpunt hebben kwaliteit op orde!

Bibliotheek Dalfsen / Nieuwleusen en het Taalpunt hebben kwaliteit op orde!

 

Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen heeft op 23 december 20202 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Ook het Taalpunt ontving een certificaat op 6 januari 2021.

 

Bibliotheek Dalfsen scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft de bibliotheek bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

 

De bibliotheek is erg blij met de uitslag. “Natuurlijk liggen er ook nog uitdagingen, maar wij zijn er trots op dat de auditcommissie aangeeft dat we in korte tijd een nieuwe professionele en innovatieve organisatie hebben ontworpen en dat de bibliotheek duidelijk een open blik heeft naar de lokale samenwerking en naar potentiële partners,” aldus Anke Bruggeman, directeur van de bibliotheek.  Uit de audit blijkt dat de bibliotheek een logische, vitale en onmisbare partner is in het realiseren van gemeentelijke en maatschappelijke doelstellingen.

 

Volgens de auditor van CBCT verdient Bibliotheek Dalfsen een compliment voor de ambitieuze, professionele en enthousiaste wijze waarop zij zichzelf heeft heropgericht en in samenwerking met gemeente en partnerinstellingen een onmisbare programmatische plek blijkt te zijn in de maatschappelijke basisinfrastructuur.

 

Ook het Taalpunt is trots .De auditoren geven aan dat het Taalpunt Dalfsen een ambitieus taalpunt is en dat dat wordt waargemaakt met klinkende resultaten.

“Er liggen nog verbeterpunten, bijvoorbeeld op het gebied van het meten van maatschappelijke effecten, maar wij zijn blij dat de auditoren vertrouwen hebben in de toekomstbestendigheid van het Taalpunt Dalfsen. Deze mooie resultaten hebben we kunnen bereiken door samenwerking met alle partners.” aldus Jackeline Mekkes, voorzitter van de werkgroep Laaggeletterdheid.

 

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

 

___________________________________________________________________

 

Noot voor de redactie

Plaats hier een stukje over jullie organisatie.