COVID maatregelen in Kulturhus De Spil per 6-11-2021

Beste gebruiker, bezoeker van de Spil,

Tijdens de persconferentie op 2 november heeft het kabinet aanvullende coronamaatregelen afgekondigd. De maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit een uitbreiding van mondkapjesplicht en een verbreding van het gebruik van het coronatoegansbewijs (CTB).

In Kulturhus De Spil vinden elke dag veel verschillende activiteiten plaats. Dat betekend dat we lastig in één specifieke maatregelencategorie te plaatsen zijn. Voor bijvoorbeeld de bibliotheek gelden andere regels dan voor Grand Café De Nieuwe Garde. En voor het sporten gelden andere regels dan voor Saam Welzijn.

Op de volgende manier proberen we het Kulturhus op een zo veilig mogelijke manier toegankelijk te houden.

Vooralsnog gelden vanaf 6 november 2021 de volgende maatregelen in Kulturhus De Spil.

  • in de openbare ruimtes waar geen QR check is, zijn mondkapjes verplicht
  • In de horeca worden gasten gecontroleerd op het CTB
  • Bij sport worden deelnemers en toeschouwers vanaf 18 jaar gecontroleerd op het CTB.
  • Bij georganiseerde kunst & cultuur beoefening worden deelnemers vanaf 18 jaar gecontroleerd op het CTB.
  • Bij evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens worden deelnemers vanaf 18 jaar gecontroleerd op het CTB.
  • Bij zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen worden deelnemers vanaf 18 jaar gecontroleerd op het CTB.
  • Voor een bezoek aan bijvoorbeeld de bibliotheek of één van de welzijnsactiviteiten van Saam Welzijn en of de bibliotheek geen CTB nodig

De organisatie van een activiteit, training, wedstrijd of bijeenkomst is zelf verantwoordelijk voor de controle van het CTB.
In de horeca zal een medewerker van De Nieuwe Garde het CTB controleren.

De organisatie is verplicht vóór elke bijeenkomst het CTB van haar leden, toeschouwers, cliënten, ect. te controleren.

Voor dagbesteding en maatschappelijke- of educatieve activiteiten zijn uitzonderingen, heeft u daar vragen over neem dan contact op met de organisatie van de activiteit.

Organiseert u een activiteiten en heeft u vragen over het CTB, neem dan contact met Kulturhus De Spil Nieuwleusen via info@despilnieuwleusen.nl .