Meedoen aan het lokaal akkoord ‘Een kerngezond Dalfsen’

Meedoen aan het lokaal akkoord ‘Een kerngezond Dalfsen’

Het is zo ver. Het conceptakkoord ‘Een kerngezond Dalfsen’ is klaar. Zoals bekend, is het doel van dit
lokale akkoord om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen en aandacht te
hebben voor een gezonde leefstijl.

Via de kick-off bijeenkomst op 29 januari 2020 en de
vervolgbijeenkomst op 4 maart 2020 heeft dit geleid tot bijgevoegd conceptlokaal akkoord ‘Een
kerngezond Dalfsen’ (zie bijlage). In dit proces van de afgelopen maanden was het mooi het
enthousiasme en de inzet van alle betrokkenen te zien die geleid hebben tot dit resultaat. Een
akkoord met gezamenlijk opgestelde ambities en doelstellingen en al een aantal concrete initiatieven
die de komende periode verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog middelen
beschikbaar om deze initiatieven verder uit te breiden (bijv. naar andere kernen) of om nieuwe
initiatieven te ontplooien, die een bijdrage leveren aan de ambities en doelstellingen opgesteld in het
akkoord. Het akkoord is dus een groeiend document, waarbij nieuwe ideeën en initiatieven van harte
welkom zijn. Hierover ontvangt u na de zomervakantie nadere informatie.


Mogelijkheid om mee te doen


Elke organisatie in de gemeente Dalfsen kan meedoen door het lokale akkoord te ondertekenen, ook
als u op dit moment nog niet een actieve rol vervult. Als u als organisatie het akkoord wilt
ondertekenen dan kan dit door te klikken op de link


https://nl.surveymonkey.com/r/ondertekening_lokaalakkoord_Dalfsen

waarna u het formulier kunt invullen. In dit formulier stellen wij u de volgende vragen:


• Bent u al partner/initiatiefnemer bij één van de initiatieven?
• Wilt u graag partner worden bij één van de initiatieven?
• Kunt u zich vinden in de ambities en doelstellingen in het akkoord en wilt u het akkoord
ondertekenen?


U kunt tot uiterlijk 10 juni het formulier invullen. Bij het ondertekenen wordt ook uw logo gevraagd,
zodat deze opgenomen kan worden in het definitieve akkoord. We hopen met zoveel mogelijk
organisaties te kunnen bouwen aan een kerngezond Dalfsen! Doet u met ons mee?


Vragen


Lukt ondertekening niet via de genoemde link, heeft u geen logo of heeft u andere vragen over het
conceptlokaal akkoord dan kunt u contact opnemen met één van de buurtsportcoaches:


– Marco Hollak: via email: m.hollak@dalfsen.nl of via telefoonnummer (06) 22 95 56 69.
– William van Lenthe: via email: w.vanlenthe@dalfsen.nl of via telefoonnummer(06) 300 22 161.


Ook kunt u contact opnemen met Leo Kortstee. Hij is te bereiken via email: l.kortstee@dalfsen.nl of
telefoonnummer (0529) 48 83 46.


Namens de begeleidingsgroep


Met vriendelijke groet,
Liselot ter Harmsel,
Sportformateur van Sportservice Overijssel