Nieuwe corona maatregelen per 4 november 2020

Na de persconferentie van gisteravond 3 november,  zijn de corona maatregelen toch weer aangescherpt.

Buurthuizen, waar ons Kulturhus onder valt, wordt gezien als publieke ruimte en dient dus gesloten te worden, uiterlijk woensdagavond 4 november om 22:00 uur.

Dat betekent dat u tot minimaal 19 november,  geen gebruik kan maken van onze ruimtes en sportzalen. Er gelden twee uitzonderingen, namelijk voor het Agnieten College (VO Onderwijs) en voor InteraktContour (georganiseerde dagbesteding). Voor hen mogen wij uitsluitend geopend blijven. Voor alle andere gebruikers zijn wij gesloten.

Wij hopen,  dat wij na 18 november, u als gebruiker, weer mogen ontvangen.