Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Saam Welzijn & Agnieten College Nieuwleusen

Afgelopen woensdag 4 december 2019 vond de ondertekening plaats van de

samenwerkingsovereenkomst tussen Saam Welzijn en het Agnieten College Nieuwleusen.

Samen nemen ze nu de leerlingen en de organisatie van de Talentenbrigade onder de hoede.

 

Omdat Kulturhus de Spil een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van deze

unieke samenwerking was manager Stefan Keijzer ook bij de ondertekening aanwezig.

Hij gaf aan bij de start van de Spil wel verwachtingen te hebben gehad, maar dat de samenwerking

zo natuurlijk en goed zou verlopen overtreft zijn stoutste dromen. Het gaat dan niet alleen om Welzijn en Onderwijs, maar ook om Muziek, Sport, Bibliotheek,

Interact Contour e.a. . Op dit moment is er geen ander Kulturhus bekend waar de samenwerking zo vanzelfsprekend verloopt.

 

Op de foto van rechts naar links : Emmelie Luiken ( coördinator Jongerenwerk Saam Welzijn) , Wout Noorman

( directeur Saam Welzijn), Tineke Meijerink ( directeur Agnieten College Nieuwleusen) en Mink de Vries

( coördinator Talentenbrigade)

 

foto’s gemaakt door talent Helena Payranj