Talentenbrigade bestaat een jaar !

Talentenbrigade bestaat een jaar !

 De Talentenbrigade van het Agnieten College bestaat deze week 1 jaar. Dat vieren ze maandag 25 november met een Bubbelvoetbal toernooi in de Spil. Het afgelopen jaar heeft de Talentenbrigade zich op hele verschillende manieren laten zien, binnen en buiten de Spil.

De Talentenbrigade biedt de leerlingen ruimte om op hun eigen manier activiteiten en evenementen te organiseren. Ze leren organiseren, samenwerken en ontdekken eigen talenten. Heel belangrijk is dat ze ook meer vertrouwen krijgen en zich vrijer voelen, waardoor ze meer zichzelf kunnen zijn. Dat heeft zijn uitwerking in de hele school, thuis en daarbuiten.

Samenwerking tussen Saam Welzijn en Talentenbrigade Agnieten College

Binnenkort zullen Saam Welzijn en de Talentenbrigade van het Agnieten College een overeenkomst tekenen waarin ze kiezen voor gezamenlijk eigenaarschap m.b.t. de Talentenbrigade. Een unieke overeenkomst in Nederland tussen Onderwijs en Welzijn. Niet alleen ondersteuning naar elkaar, maar ook gezamenlijk doelen opstellen. Wat kunnen wij samen doen voor jongeren in de gemeente Dalfsen en omgeving.Voor de ondertekening ontvangt u een uitnodiging