Talentenbrigade helpt Kledingbank met inzamelen

TalentenbrigadeĀ helpt Kledingbank met inzamelen.

Afgelopen maand heeft een team van de Talentenbrigade (initiatief Agnieten College) kleding ingezameld voor de Kledingbank Nieuwleusen. Op woensdag 17 april vindt de overdracht plaats van de kleding om 11.00 uur aan de Grote Markt 44 in Nieuwleusen. De overdracht vindt bewust plaats in de Stille Week, om zo ook aandacht te vragen voor Stille Armoede.

De Kledingbank Nieuwleusen wil een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de gemeente Dalfsen en directe omgeving. Mensen die, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn om kleding aan te schaffen, helpt de Kledingbank aan goede tweedehands kleding. Het team van de Talentenbrigade leert zo ook deze bijzondere kant van onze samenleving kennen. Door kleding in te zamelen hebben ze ook daadwerkelijk een steentje bij kunnen dragen aan de armoedebestrijding in hun eigen gemeente. De Spil heeft meegeholpen om alle kleding op te slaan.

De Talentenbrigade begint op deze manier een vaste verbindingspartner te worden van de Spil. Ze zit ondertussen ook bij het overleg tussen alle betrokken partners en partijen in de Spil, om mee te denken over het programma en de mogelijke verbindingen.