Unieke samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn

Unieke samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn

 Saam Welzijn en Agnietencollege samen eigenaar van Talentenbrigade

 Nieuwleusen/Dalfsen november 2019

Woensdagochtend 4 december 2019, tussen 10.15 uur en 10.45 uur, tekenen directeuren en coördinatoren van Saam Welzijn en Agnieten College- Talentenbrigade een samenwerkingsovereenkomst. Daarin spreken ze af om gezamenlijk eigenaar te worden van de Talentenbrigade.

 

Vanaf augustus 2018, toen zowel het Agnieten College als Saam Welzijn een onderkomen vonden in Kulturhus De Spil, werd de samenwerking tussen beide partijen al eenvoudiger en laagdrempeliger.

Jongeren buurten bij Saam Welzijn en jongerenwerkers buurten in de pauzes bij het Agnieten College. Met de start van de Talentenbrigade, eind november 2018, werd de samenwerking nog sterker en eenvoudiger. Jongeren die in de praktijk allerlei activiteiten en evenementen gingen organiseren raakten het werk van Saam Welzijn.

Vooral omdat de Talentenbrigade zich op het domein begeeft van school, samenleving en welzijn. Geleidelijk ontstond er een soort natuurlijke samenwerking en de wens om samen aan de slag te gaan.

Werken met een gezamenlijke visie, terug te vinden in doelstellingen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

“ Jongerenwerkers die docenten in het lokaal ondersteunen en docenten die in het veld de jongerenwerkers bijstaan en ondersteunen “.

Gezamenlijke doelstellingen zijn door Saam Welzijn en Agnieten College Talentenbrigade opgesteld en uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.

Beide organisaties starten binnenkort samenwerking met de regio Zwolle, specifiek gericht op het project Impacter en het project doorlopende leerlijnen. Ook weer met het doel om jongeren te helpen met het maken van keuzes, door ze kennis te laten maken met praktijkplekken in bouw, cultuur, onderwijs en zorg.

Voor beide organisaties is deze structurele samenwerking nieuw, tegelijk is het een geweldige uitdaging ! Onderwijs en Welzijn werken in Nederland nog niet eerder op deze unieke manier samen. Het Agnieten College en Saam Welzijn willen er 100% voor gaan, omdat het uiteindelijk de jongeren ten goede zou komen.

 

Een moeder over de Talentenbrigade :

“ Als de Talentenbrigade er niet was geweest had onze dochter al lang op het Speciaal Onderwijs gezeten “ !