Unieke samenwerking tussen Onderwijs, Omroep, Cultuur en Welzijn in Vechtdal

Unieke samenwerking tussen Onderwijs, Omroep, Cultuur en Welzijn in Vechtdal

 

Lokale Omroep Vechtdal sluit zich aan bij samenwerkingsverband

‘Het Talentenhus’ in Nieuwleusen

 

Nieuwleusen/Dalfsen/Ommen, 30 oktober 2020

Op 9 november gaat het Talentenhus (De Spil, de Bibliotheek Gemeente Dalfsen, Saam Welzijn, het Agnieten College Nieuwleusen) een samenwerkingsverband aan met de Lokale Omroep, RTV Vechtdal (Ommen/Dalfsen/Nieuwleusen).

 

Belangrijkste doel van deze bijzondere samenwerking is om te komen tot een eigen jongerenzender cq. kanaal, met een eigen naam, logo en huisstijl.

 

De bedoeling is dat de jongeren zelf vorm gaan geven aan online beeld- en geluid uitzendingen, passend bij de jongerencultuur, en werkend met flexibele en vaste uitzendmomenten.

 

Het Talentenhus, waar het Medialab cq. Studio onderdeel van is, heeft als belangrijk nevendoel het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij jongeren.

Daarvoor is begeleiding en coaching nodig van rolmodellen, professionals en MBO en HBO studenten. Juist in het Media Masterclass en Workshopsmodel is een belangrijke rol weggelegd voor RTV Vechtdal.

De samenwerking maakt onderdeel uit van een stap-voor stap- groeimodel van het Talentenhus. Jongeren van het Agnieten College beginnen vanaf 9 november met opbouw en realisatie van hun eigen Lokale Vechtdal Jongerenzender. Na de lancering, wil de organisatie achter het Talentenhus ook nadrukkelijk jongeren die niet onderdeel zijn van het Agnieten College betrekken bij dit gezamenlijke initiatief.