Huisregels

Huisregels Kulturhus de Spil

Attentie:

  • De organisatie behoudt zich het recht voor om binnen Kulturhus de Spil, foto’s, film- en geluidsopnamen te maken. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe goedkeuring of een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd is aan bezoekers.
  • De organisatie heeft het recht om het beleid te allen tijde aan te passen.
  • De organisatie heeft het recht om te allen tijde iemand de toegang tot Kulturhus de Spil te ontzeggen.
  • De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers.
  • Zorg dat je legitimatie bij je hebt, want bij twijfel over leeftijd wordt legitimatie gevraagd.

Verboden:

18998 Attentie en verboden bordjes-01
Verdovende middelen
Het nuttigen of bij zich hebben van verdovende middelen.
18998 Attentie en verboden bordjes-03
Consumpties
Meenemen van eigen consumpties en/of glaswerk.
18998 Attentie en verboden bordjes-02
Roken
Binnen en direct buiten Kulturhus de Spil geldt een rookverbod.
18998 Attentie en verboden bordjes-06
Geweld
Fysiek of verbaal geweld.
18998 Attentie en verboden bordjes-03
Alcoholische dranken
Het nuttigen en doorgeven van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
18998 Attentie en verboden bordjes-05
Commerciële activiteiten
Verrichten van commerciële activiteiten in en rondom Kulturhus de Spil.