Vacatures

Profielschets Kulturhus de Spil

Kulturhus de Spil biedt een  ontmoetingsplek aan alle inwoners van Nieuwleusen  met activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van sociale samenhang. Kulturhus de Spil staat letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. Daarmee zet zij zich actief in voor het behouden en versterken van het voorzieningenniveau in de kern Nieuwleusen. Zij is een plek  waar iedere burger kan vinden wat men nodig heeft om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Het bestuur van de Stichting Kulturhus de Spil wordt gevormd door betrokken vrijwilligers die, naast een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel, ook een specifiek taakgebied hebben. De operationele uitvoering van de taken wordt gedaan door de medewerkers van Kulturhus de Spil, het bestuur schept de juiste randvoorwaarden en ziet er toe op een correcte uitvoering.

In verband met het aftreden van een bestuurslid zoeken wij

 

Een nieuw enthousiast bestuurslid

 

Er wordt naar gestreefd dat het bestuur een goede afspiegeling vormt van de bevolking van Nieuwleusen en dat er brede kennis van en contacten zijn met de verschillende werkvelden waarop Kulturhus de Spil zich richt. Belangrijkste werkvelden zijn: welzijn, educatie, sport en kunst & cultuur.

Profielschets

Het bestuurslid:

 • Onderschrijft de missie en uitgangspunten van Kulturhus de Spil;
 • Is enthousiast en samenwerkingsgericht;
 • Kan netwerken opbouwen en onderhouden;
 • Is gericht op samenwerken met andere bestuursleden;
 • Heeft een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Is zorgvuldig en is in staat overzicht te houden over voortgang van processen;

Belangrijke competenties: 

 • Initiatiefrijk zijn en ‘out-of-the-box’ kunnen denken;
 • Samenwerkingsgericht en verbindend;
 • Strategisch inzicht en visie hebben;
 • Hoofd- en bijzaken goed kunnen onderscheiden;
 • Stevig in de schoenen staan.

Nieuwsgierig geworden en belangstelling?

Voor meer informatie kan contact gezocht worden met de voorzitter, de heer Hans Groenhuis, te bereiken op: 06-53342001

Motivatie en een kort profiel ontvangen wij graag via mail voor vrijdag 1 maart a.s. op mailadres: stefankeijzer@despilnieuwleusen.nl .