Vacatures

Profielschets Kulturhus de Spil

Kulturhus de Spil biedt een  ontmoetingsplek aan alle inwoners van Nieuwleusen  met activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van sociale samenhang. Kulturhus de Spil staat letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. Daarmee zet zij zich actief in voor het behouden en versterken van het voorzieningenniveau in de kern Nieuwleusen. Zij is een plek  waar iedere burger kan vinden wat men nodig heeft om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Het bestuur van de Stichting Kulturhus de Spil wordt gevormd door betrokken vrijwilligers die, naast een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel, ook een specifiek taakgebied hebben. De operationele uitvoering van de taken wordt gedaan door de medewerkers van Kulturhus de Spil, het bestuur schept de juiste randvoorwaarden en ziet er toe op een correcte uitvoering.

 

Assistent beheerder

Functieomschrijving assistent beheerder (per 1 maart 2020 in eerste instantie voor een periode van 4 maanden)
Als assistent beheerder met je spreekwoordelijk vliegende keep! In deze veelzijdige functie ben je namelijk bezig met tal van werkzaamheden. Hieronder tref je een opsomming van de meest voorkomende:

 • Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van materialen in en rondom de accommodatie en wijst zo nodig op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels;
 • Je fungeert als ware gastheer en vraagbaak. Honderden mensen bezoeken dagelijks Kulturhus de Spil. Veel van hen hebben een praktische vraag en stellen deze vaak aan onze beheerders, jij weet hen te helpen op een gastvrije manier;
 • Draagt bij aan de preventie van overlast, vandalisme, kleine criminaliteit en verpaupering;
 • Verricht schoonmaakwerkzaamheden;
 • Handhaaft een optimaal leefklimaat in en nabij de accommodatie (temperatuur, aankleding, fysieke toegankelijkheid et cetera);
 • Opent het gebouw en sluit deze overeenkomstig de vastgestelde tijdsbepalingen en het werkrooster;
 • Zorgt ervoor dat de ruimtes die verhuurd zijn voor vergaderingen, bijeenkomsten of andere activiteiten operationeel klaar staan voor gebruik;
 • Houdt toezicht op het gebruik van het gebouw en de inventarisgoederen door gebruikers/deelnemers;
 • Signaleert beschadigingen of vernielingen aan het gebouw en/of inventaris alsmede vermissingen en geeft deze door aan leidinggevende.
 • Voert reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan gebouwen en inventaris, volgens onderhoudsschema, na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers.
 • Verhelpt storingen aan technische installaties of schakelt hiertoe de externe servicedienst in (conform servicecontracten) na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers.
 • Beheert en onderhoudt het gereedschap;

Ben jij deze vliegende keep en lijkt het je leuk om onze organisatie te versterken? Stuur dan uiterlijk 31 december 2019 een e-mail met cv en begeleidend schrijven naar stefankeijzer@despilnieuwleusen.nl. Op donderdag 9 januari 2020 wordt je al dan niet uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.