Organisatie

Over de organisatie

In 2014 heeft de gemeente Dalfsen in samenwerking met vele enthousiaste partijen het plan ‘WOC Campus Nieuwleusen’ voor het middengebied van Nieuwleusen in de steigers gezet met als doel de realisatie van het Kulturhusconcept in Nieuwleusen, later beter bekend als project de Spil.

Na de aankoop van het voormalig Rabobank gebouw lag er al gauw een concept voor de realisatie van een centrale plek in het dorp, met een aantal functies bij elkaar gesitueerd. Een concept dat de samenwerking tussen partijen bevordert en waarmee Nieuwleusen een aantrekkelijk dorp is en blijft met alle voorzieningen bij de hand.  Nu, zoveel jaren later is het dan zover, Kulturhus de Spil is gerealiseerd in het middengebied van Nieuwleusen en zal in de toekomst letterlijk de Spil zijn waar Nieuwleusen om draait.

Onze Missie

Kulturhus de Spil biedt een ontmoetingsplek aan alle inwoners van Nieuwleusen met activiteiten en evenementen die gericht zijn op het bevorderen van sociale samenhang en gemeenschapsgevoel. Kulturhus de Spil wil met haar voorzieningen, diensten en programma aanbod het welzijn en de cultuurbeleving van de Nieuwleusenaren bevorderen.

Wij zijn een laagdrempelig Kulturhus

Iedereen moet zich fijn en tegelijkertijd veilig voelen in Kulturhus de Spil. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat iedereen in de maatschappij meetelt en mee moet kunnen doen. Daarom zien wij het als onze taak om een gastvrije sfeer te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, jong en oud, allochtoon en autochtoon, valide en mindervalide. Alleen dan ontstaat de verbinding tussen mensen!

Om iedereen in de maatschappij aan te kunnen laten sluiten, organiseert Kulturhus de Spil jaarlijks diverse activiteiten, veelal samen met andere partners en door het beschikbaar stellen van ruimtes en voorzieningen aan maatschappelijke organisaties. Dit alles tegen maatschappelijke tarieven, aangezien zij Kulturhus de Spil werkt zonder winstoogmerk.

De belangrijkste kern categorieën waar Kulturhus de Spil proactief invulling aan zal geven:

 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Kunst en Cultuur
 • Sport

Team Kulturhus De Spil

Het team van Kulturhus de Spil bestaat uit maar liefst 11 (parttime) medewerkers. Zij vormen letterlijk de Spil en zijn herkenbaar aan hun vriendelijke en altijd gastvrije houding. Zij zorgen er als team voor dat het gebouw op correcte wijze beheerd wordt, het Grand Café gerund wordt en dat u natuurlijk in een schone omgeving binnenkomt. Tenslotte zorgen zij, samen met de inwoners van de Spil voor een volle agenda aan activiteiten.

  Bestuur

  Dit enthousiaste gezelschap vormt het bestuur van Kulturhus de Spil. Het bestuur is op hoofdlijnen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Samen met het team van Kulturhus de Spil zetten zij alles op alles om tot een Kulturhus te komen waar iedereen zich welkom voelt en een zekere mate van huiselijkheid ervaart. 


  Het bestuur bestaat uit de volgende personen (van rechts naar links):
  – Hans Groenhuis ,voorzitter, coördineert de communicatie en de contacten met het gemeentebestuur
  – Herman Odink, financiën en facilitaire zaken
  – Annemiek klein, programmabeleid
  – Hans van Zanten, vicevoorzitter en zorgaangelegenheden
   Peter Veldhuis, onderwijs en culturele zaken

  Interakt Contour

  InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders.

  Toch is er altijd iets mogelijk. Dáár richt InteraktContour zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland.

  Stichting Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen

  De stichting bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen beheert en exploiteert vijf bibliotheken in Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen. In Nieuwleusen is stichting Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen  gevestigd in Kulturhus de Spil. Het kulturhusconcept biedt vele mogelijkheden, waaronder het ontwikkelen van een diepgaande relatie met het onderwijs door aansluiting te zoeken met de lesprogramma’s en zo veel mogelijk met nieuwe middelen te gaan experimenten. De ontwikkelingen in Nieuwleusen sluiten dan ook naadloos aan op het strategisch plan van onze stichting.

  Agnieten College

  Wij zijn een kleinschalige school en bieden in Nieuwleusen alle leerwegen van het vmbo, havo én atheneum. Maar we zijn ook vooral een overzichtelijke en gezellige school. Je leert elkaar, het gebouw en onze docenten razendsnel kennen. Woon je in (de buurt van) Nieuwleusen, dan is het Agnieten College Nieuwleusen een logische keuze.

  “Agnieten College Nieuwleusen: Zorg voor elkaar, actief, sportief, gezellig en kleinschalig”

  Saam Welzijn

  Saam Welzijn is ontstaan uit de fusie tussen de drie voormalige welzijnspartners in de gemeente Dalfsen: SWO Lemelerveld, Landstede Welzijn en SMON Welzijn. Begin 2017 hebben deze organisaties de gezamenlijke ambitie uitgesproken om welzijnbreed samen te gaan werken vanuit een nieuwe lokale welzijnsorganisatie. Dit is gelukt met de garantie dat de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Door te streven naar dienstverlening voor inwoners van 0 tot 100 jaar worden niet alleen domeinen verbonden maar ook doelgroepen. Met het ontstaan van Saam Welzijn wordt de lokale deskundigheid en de diverse specialismen verbonden tot een (nog) sterk(er) welzijnsaanbod in de gemeente Dalfsen.

  Kunst, cultuur en tentoonstellingen
  Cultuur in Kulturhus De Spil

  In Kulturhus de Spil, zullen Kunst en Cultuur en dan ook de uitingen van kunst (in de brede zin van het woord) en aan de orde van de dag zijn en als vanzelfsprekend getoond worden. Immers aan kunst en Cultuur ontlenen wij ons bestaansrecht!Naast sport & spel, maatschappelijke dienstverlening, kennis en overdracht (bibliotheek) en onderwijs zal er ook de nodige aandacht zijn en ruimte gegeven worden aan de kunsten.Met name Beeldende kunst tentoonstellingen vormen hiervoor een ultieme visuele mogelijkheid om de artistieke talenten uit de omgeving een podium te bieden en
  de ontmoeting met, een breed, publiek te realiseren.
  Hierdoor zal bovendien een stimulerende en aanzuigende werking en dialoog ontstaan met het publiek. Vooral de aanwezigheid van het middelbaar onderwijs met al haar jonge mensen geeft de mogelijkheid om hen, in een vroeg stadium, in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Bovendien zal door de laagdrempeligheid van het Kulturhus deze toegankelijk zijn voor het presenteren van vele artistieke uitingen van diverse doelgroepen c.q. beoefenaars aan een breed publiek. Kunstuitingen, voorstellingen en tentoonstellingen zijn dan ook een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de totale inhoudelijke programmering van het Kulturhus De Spil in Nieuwleusen.

  Foto: Max Timmerman, adviseur kunst- en tentoonstellingsbeleid bij Kulturhus de Spil.

  Foto: Max Timmerman, adviseur kunst- en tentoonstellingsbeleid bij Kulturhus de Spil.