Organisatie

Over de organisatie

In 2014 heeft de gemeente Dalfsen in samenwerking met vele enthousiaste partijen het plan ‘WOC Campus Nieuwleusen’ voor het middengebied van Nieuwleusen in de steigers gezet met als doel de realisatie van het Kulturhusconcept in Nieuwleusen, later beter bekend als project de Spil.

Na de aankoop van het voormalig Rabobank gebouw lag er al gauw een concept voor de realisatie van een centrale plek in het dorp, met een aantal functies bij elkaar gesitueerd. Een concept dat de samenwerking tussen partijen bevordert en waarmee Nieuwleusen een aantrekkelijk dorp is en blijft met alle voorzieningen bij de hand.  Nu, zoveel jaren later is het dan zover, Kulturhus de Spil is gerealiseerd in het middengebied van Nieuwleusen en zal in de toekomst letterlijk de Spil zijn waar Nieuwleusen om draait.

Onze Missie

Kulturhus de Spil biedt een ontmoetingsplek aan alle inwoners van Nieuwleusen met activiteiten en evenementen die gericht zijn op het bevorderen van sociale samenhang en gemeenschapsgevoel. Kulturhus de Spil wil met haar voorzieningen, diensten en programma aanbod het welzijn en de cultuurbeleving van de Nieuwleusenaren bevorderen.

Wij zijn een laagdrempelig Kulturhus

Iedereen moet zich fijn en tegelijkertijd veilig voelen in Kulturhus de Spil. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat iedereen in de maatschappij meetelt en mee moet kunnen doen. Daarom zien wij het als onze taak om een gastvrije sfeer te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, jong en oud, allochtoon en autochtoon, valide en mindervalide. Alleen dan ontstaat de verbinding tussen mensen!

Om iedereen in de maatschappij aan te kunnen laten sluiten, organiseert Kulturhus de Spil jaarlijks diverse activiteiten, veelal samen met andere partners en door het beschikbaar stellen van ruimtes en voorzieningen aan maatschappelijke organisaties. Dit alles tegen maatschappelijke tarieven, aangezien zij Kulturhus de Spil werkt zonder winstoogmerk.

De belangrijkste kern categorieën waar Kulturhus de Spil proactief invulling aan zal geven:

  • Welzijn
  • Onderwijs
  • Kunst en Cultuur
  • Sport