Kunst en cultuur

Kulturhus De Spil presenteert gedurende de maanden november, december, januari en februari de bijzondere tentoonstelling “Artistiek talent 2” van Kunstwerken gemaakt door 25 artistieke talenten uit Nieuwleusen e.o.

Tentoonstelling “Artistiek talent 2” uit Nieuwleusen e.o. te zien in het Kulturhus De Spil Nieuwleusen.

Maar liefst 25 artistieke talenten uit Nieuwleusen e.o. exposeren hun kunstwerken in De Spil.

Deze tentoonstelling, presenteert voornamelijk de artistieke talenten uit Nieuwleusen e.o. Artistieke talenten w.o. professionele kunstenaars en autodidactische kunstenaars tonen hier gezamenlijk hun kunstwerken van diverse aard zoals: schilderijen, tekeningen, foto’s, keramiek, glasobjecten, beelden en origami e.d..

Kulturhus De Spil wil met deze tentoonstelling laten zien wat er zoals speelt op creatief- kunstzinnig  gebied in Nieuwleusen. Een omvangrijke tentoonstelling die ook uitnodigend zal zijn voor het tentoonstellingsbeleid van De Spil in de komende jaren.

Deelnemende 25 exposanten zijn: Dicky Brasjen, Henny Compagner, Eliane van Dalen, Odette van Doorne, Joke van Eck, Muha Farzat, Hilly Holterman, Ans Hollewand, Diny Hoogers, Gerlinde Hovenga, Tineke Langbroek, Annemarie Leebeek, Azat Malikov, Sytske Nijland, Hetty Overwijk, Jeanette Pot, Alie Remmelts, Theo Siccama, Tineke Siccama-van-Lemel, Wim Schrijver, Janny Stegerman-Hekman, Henk Toersen, Marjolein Veltmaat, Anita van der Veen en Lufiene Weustink.

De tentoonstelling wordt begeleid met een brochure waarin alle exposanten met hun werk zijn opgenomen. Deze brochure zal tijdens de opening overhandigd worden door Erica van Lente aan de exposanten.

De tentoonstelling is georganiseerd i.s.m. het Kulturhus de Spil en Max Timmerman, beeldend kunstenaar uit Nieuwleusen. Timmerman is sinds kort als adviseur kunst en tentoonstellingsbeleid verbonden aan het Kulturhus. In samenwerking met het Kulturhus verzorgt hij de tentoonstellingsprogrammering voor de komende jaren.

Het is de bedoeling dat er iedere vier maanden een nieuwe tentoonstelling wordt gerealiseerd. Ieder met een geheel eigen thema. Zoals “Artistieke talenten 1”, “Eigentijdse Kunst” van Individuele professionele kunstenaars uit Nieuwleusen en de Gemeente Dalfsen, ’L Art Brut” kunstenaars met een beperking en andere bijzondere kunst en cultuur uitingen. Kunst en Cultuur zal hierdoor een podium krijgen in het nieuwe Kulturhus!. Bij de vernissages van deze exposities zullen ook lezingen, voordrachten, workshops e.d. worden georganiseerd. Kortom het Kulturhus De Spil wordt mede hierdoor het bruisende culturele middelpunt van Nieuwleusen.

Kunst c.q. cultuur verrijkt onze samenleving*

Kunst en cultuur bevorderen sociale samenhang
Kunst en cultuur geven vorm aan ons gezamenlijk verleden. Zij vormen onze toekomst en ze verwoorden en verbeelden de waarden van onze democratische identiteit. Huizen, straten, pleinen,  gebruiksvoorwerpen e.d. met hun “monumentale” allure en hun indrukwekkende vormgeving   maken mensen trots op hun eigendommen, hun omgeving, buurt en stad.

Concerten, exposities, muziek, drama en toneel uitvoeringen nodigen mensen uit elkaar op te zoeken in een theater- of museumzaal, in een repetitielokaal, in een Kulturhus, of op een festivalterrein. Door in aanraking te komen met kunst en cultuur komen meer talenten met verschillende achtergronden en uit verschillende culturen tot bloei. Talenten die we in de toekomst hard nodig hebben.

Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen en bevorderen op hun beurt weer creatief talent
Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zingt, schildert, danst, speelt toneel, fotografeert of filmt, schrijft verhalen en gedichten. Meer dan 60% bezoekt tenminste drie keer per jaar een voorstelling of concert, een museum of tentoonstelling. Bijna alle jongeren en zeer veel volwassenen bezoeken regelmatig een bibliotheek. 100% Van de Nederlanders geniet van muziek, theater en film op radio, cd, dvd of internet en 80% leest verhalen en romans*.

Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen.

Als kinderen en volwassenen vroeg in aanraking komen met kunst levert dat uiteindelijk een slimmere, creatievere bevolking op. En met creatief talent kunnen we morgen ons voordeel doen. Kunst en cultuur zijn een publieke zaak. Brede toegang tot media, kunst en cultuur en goed onderwijs daarin, zijn ook een voorwaarde voor de ontwikkeling van de democratie. Het zijn o.a. de lokale overheden die de kunsten en met name de  beoefenaars van beeldende en podium kunsten een brede toegankelijkheid en ontwikkeling van talent kunnen faciliteren en garanderen.

September 2018. Max Timmerman (adviseur kunst- en tentoonstellingsbeleid bij Kulturhus de Spil). Gegevens vrijelijk geïnterpreteerd en bewerkt uit de Brochure Cultuur Verrijkt onze Samenleving  Kunsten ’92 Amsterdam

Kulturhus De Spil.

In Kulturhus de Spil, zullen Kunst en Cultuur en dan ook de uitingen van kunst (in de brede zin van het woord) en aan de orde van de dag zijn en als  vanzelfsprekend getoond worden. Immers aan kunst en Cultuur ontlenen wij ons bestaansrecht!

Naast sport & spel, maatschappelijke dienstverlening, kennis en overdracht (bibliotheek) en onderwijs zal er ook de nodige aandacht zijn en ruimte gegeven worden aan de kunsten.

Met name Beeldende kunst tentoonstellingen vormen hiervoor een ultieme visuele mogelijkheid om de artistieke talenten uit de omgeving een podium te bieden en de ontmoeting met, een breed, publiek te realiseren.                                                                                                                                     

Hierdoor zal bovendien een stimulerende en aanzuigende werking en dialoog ontstaan met  het publiek. Vooral de aanwezigheid van het middelbaar onderwijs met al haar jonge mensen geeft de mogelijkheid om hen, in een vroeg stadium, in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Bovendien zal door de laagdrempeligheid van het Kulturhus deze toegankelijk zijn voor het presenteren van vele artistieke uitingen van diverse doelgroepen c.q. beoefenaars aan een breed publiek. 

Kunstuitingen, voorstellingen en tentoonstellingen zijn dan ook een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de totale inhoudelijke programmering van het Kulturhus De Spil in Nieuwleusen.