Kunst en cultuur

Kulturhus De Spil.

In Kulturhus de Spil, zullen Kunst en Cultuur en dan ook de uitingen van kunst (in de brede zin van het woord) en aan de orde van de dag zijn en als  vanzelfsprekend getoond worden. Immers aan kunst en Cultuur ontlenen wij ons bestaansrecht!

Naast sport & spel, maatschappelijke dienstverlening, kennis en overdracht (bibliotheek) en onderwijs zal er ook de nodige aandacht zijn en ruimte gegeven worden aan de kunsten.

Met name Beeldende kunst tentoonstellingen vormen hiervoor een ultieme visuele mogelijkheid om de artistieke talenten uit de omgeving een podium te bieden en de ontmoeting met, een breed, publiek te realiseren.                                                                                                                                     

Hierdoor zal bovendien een stimulerende en aanzuigende werking en dialoog ontstaan met  het publiek. Vooral de aanwezigheid van het middelbaar onderwijs met al haar jonge mensen geeft de mogelijkheid om hen, in een vroeg stadium, in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Bovendien zal door de laagdrempeligheid van het Kulturhus deze toegankelijk zijn voor het presenteren van vele artistieke uitingen van diverse doelgroepen c.q. beoefenaars aan een breed publiek. 

Kunstuitingen, voorstellingen en tentoonstellingen zijn dan ook een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de totale inhoudelijke programmering van het Kulturhus De Spil in Nieuwleusen.