Kunst en cultuur

Kulturhus De Spil.

In Kulturhus de Spil, zullen Kunst en Cultuur en dan ook de uitingen van kunst (in de brede zin van het woord) en aan de orde van de dag zijn en als  vanzelfsprekend getoond worden. Immers aan kunst en Cultuur ontlenen wij ons bestaansrecht!

Naast sport & spel, maatschappelijke dienstverlening, kennis en overdracht (bibliotheek) en onderwijs zal er ook de nodige aandacht zijn en ruimte gegeven worden aan de kunsten.

Met name Beeldende kunst tentoonstellingen vormen hiervoor een ultieme visuele mogelijkheid om de artistieke talenten uit de omgeving een podium te bieden en de ontmoeting met, een breed, publiek te realiseren.                                                                                                                                     

Hierdoor zal bovendien een stimulerende en aanzuigende werking en dialoog ontstaan met  het publiek. Vooral de aanwezigheid van het middelbaar onderwijs met al haar jonge mensen geeft de mogelijkheid om hen, in een vroeg stadium, in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Bovendien zal door de laagdrempeligheid van het Kulturhus deze toegankelijk zijn voor het presenteren van vele artistieke uitingen van diverse doelgroepen c.q. beoefenaars aan een breed publiek. 

Kunstuitingen, voorstellingen en tentoonstellingen zijn dan ook een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de totale inhoudelijke programmering van het Kulturhus De Spil in Nieuwleusen.

Kunst c.q. cultuur verrijkt onze samenleving*

Kunst en cultuur bevorderen sociale samenhang
Kunst en cultuur geven vorm aan ons gezamenlijk verleden. Zij vormen onze toekomst en ze verwoorden en verbeelden de waarden van onze democratische identiteit. Huizen, straten, pleinen,  gebruiksvoorwerpen e.d. met hun “monumentale” allure en hun indrukwekkende vormgeving   maken mensen trots op hun eigendommen, hun omgeving, buurt en stad.

Concerten, exposities, muziek, drama en toneel uitvoeringen nodigen mensen uit elkaar op te zoeken in een theater- of museumzaal, in een repetitielokaal, in een Kulturhus, of op een festivalterrein. Door in aanraking te komen met kunst en cultuur komen meer talenten met verschillende achtergronden en uit verschillende culturen tot bloei. Talenten die we in de toekomst hard nodig hebben.

Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen en bevorderen op hun beurt weer creatief talent
Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zingt, schildert, danst, speelt toneel, fotografeert of filmt, schrijft verhalen en gedichten. Meer dan 60% bezoekt tenminste drie keer per jaar een voorstelling of concert, een museum of tentoonstelling. Bijna alle jongeren en zeer veel volwassenen bezoeken regelmatig een bibliotheek. 100% Van de Nederlanders geniet van muziek, theater en film op radio, cd, dvd of internet en 80% leest verhalen en romans*.

Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen.

Als kinderen en volwassenen vroeg in aanraking komen met kunst levert dat uiteindelijk een slimmere, creatievere bevolking op. En met creatief talent kunnen we morgen ons voordeel doen. Kunst en cultuur zijn een publieke zaak. Brede toegang tot media, kunst en cultuur en goed onderwijs daarin, zijn ook een voorwaarde voor de ontwikkeling van de democratie. Het zijn o.a. de lokale overheden die de kunsten en met name de  beoefenaars van beeldende en podium kunsten een brede toegankelijkheid en ontwikkeling van talent kunnen faciliteren en garanderen.

September 2018. Max Timmerman (adviseur kunst- en tentoonstellingsbeleid bij Kulturhus de Spil). Gegevens vrijelijk geïnterpreteerd en bewerkt uit de Brochure Cultuur Verrijkt onze Samenleving  Kunsten ’92 Amsterdam