Kunst en cultuur

Kulturhus De Spil presenteert gedurende de maanden januari tot en met april 2019 de bijzondere en kleurrijke tentoonstelling L’ Art Brut. Kunstwerken gemaakt door artistieke talenten met verstandelijke en/of psychisch beperkingen uit Nieuwleusen en omstreken. Deze tentoonstelling is dagelijks kosteloos te bewonderen.

Foto: “Poezen” van Charon Huzen – Nieuwleusen

Officiële opening van de tentoonstelling L’ Art Brut – Ruwe kunst! door Burgemeester Erica van Lente op 24 januari 16.00 uur in het Kulturhus de Spil in Nieuwleusen.

 

 

Kulturhus De Spil presenteert gedurende de maanden januari tot en met april 2019 de bijzondere en kleurrijke tentoonstelling L’ Art Brut. Kunstwerken gemaakt door artistieke talenten met verstandelijke en/of psychisch beperkingen uit Nieuwleusen en omstreken.

De tentoonstelling toont werken, zoals schilderijen, tekeningen en objecten van bijzondere talenten met een beperking.

De 21 Exposanten aan deze tentoonstelling zijn: Wilco Borger, Germo Veltmaat en Charon Huzen uit Nieuwleusen. Deelnemers uit het kunstatelier ArtCrew (Hardenberg) met Emma Melcherts, Ime Schepers, Martin van der Velde, Irene Veerman en Ida van der leij. Deelnemers van de dagbesteding van Interakt-Contour uit Nieuwleusen met Arnold Plasman, Arie Pannen, Bert Scheringa, Wim Ruinemans, Jimmy de Boer en Tiny Stegeman. 

Daarnaast aangevuld met werken uit de collectie van Kunstcentrum Leonardo Da Vinci uit Ermelo met werken van Dilyse Buter, Irma Lesage, Rene van der Lans, Niek Stegink, Roel de Kleine Jamillah Hoek en Ria Nijenhuis-Thijhuis. Dit om ook het landelijke kader aan te geven van de artistieke talenten met een beperking in Nederland.

Ook zal taal en poëzie, gemaakt door mensen met een handicap (o.a. niet aangeboren hersenletsel e.d.) een belangrijk onderdeel van deze omvangrijke tentoonstelling gaan vormen. O.a. door het geven van workshops over het thema taal en poëzie en kunst en handicap. Deze verhalen, gedichten en kunstwerken zullen ook vastgelegd worden in een geïllustreerde gedichtenbundel.

Deze bijzondere tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Handicap.nl en het projectenfonds van de Gemeente Dalfsen.

‘L Art Brut gaat van start in januari en zal te zien zijn tot eind april 2019.  Kulturhus De Spil wil met deze tentoonstelling laten zien wat er zoals speelt op kunstzinnig gebied in “Kunst en Zorg”.

Een breed publiek kan zo kennis nemen van de uitzonderlijke artistiek begaafde talenten in de diverse ateliers en de uiteenlopende kunstvormen in de regio.

Het programma op 24 januari 2019 zal bestaan uit om 16.00 uur een welkomstwoord door Stefan Keijzer. Manager van de Spil. Inleiding tentoonstelling door Max Timmerman. Adviseur Kunst & Handicap en organisator van deze tentoonstelling en de officiële openingshandeling zal worden verricht door mevrouw Erica van Lente Burgemeester van de Gemeente Dalfsen. Daarna zal de tentoonstelling te bezichtigen zijn voor het publiek.

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van deze bijzondere tentoonstelling.

 

Het is de bedoeling dat er steeds nieuwe tentoonstelling worden gerealiseerd. Ieder met een geheel eigen thema. Zoals “Eigentijdse Kunst” van Individuele professionele kunstenaars uit Nieuwleusen en de Gemeente Dalfsen, ’L Art Brut” kunstenaars met een beperking en bijzondere kunst en cultuur uitingen.  Kunst en Cultuur zal hierdoor een podium krijgen in het nieuwe Kulturhus!. Bij de vernissages van deze exposities zullen ook lezingen, voordrachten, workshops e.d. worden georganiseerd. Kortom het Kulturhus De Spil wordt het bruisende Culturele middelpunt van Nieuwleusen. Info: www.despilnieuwleusen.nl

September 2018. Max Timmerman (adviseur kunst- en tentoonstellingsbeleid bij Kulturhus de Spil). Gegevens vrijelijk geïnterpreteerd en bewerkt uit de Brochure Cultuur Verrijkt onze Samenleving  Kunsten ’92 Amsterdam

Kunst c.q. cultuur verrijkt onze samenleving*

Kunst en cultuur bevorderen sociale samenhang
Kunst en cultuur geven vorm aan ons gezamenlijk verleden. Zij vormen onze toekomst en ze verwoorden en verbeelden de waarden van onze democratische identiteit. Huizen, straten, pleinen,  gebruiksvoorwerpen e.d. met hun “monumentale” allure en hun indrukwekkende vormgeving   maken mensen trots op hun eigendommen, hun omgeving, buurt en stad.

Concerten, exposities, muziek, drama en toneel uitvoeringen nodigen mensen uit elkaar op te zoeken in een theater- of museumzaal, in een repetitielokaal, in een Kulturhus, of op een festivalterrein. Door in aanraking te komen met kunst en cultuur komen meer talenten met verschillende achtergronden en uit verschillende culturen tot bloei. Talenten die we in de toekomst hard nodig hebben.

Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen en bevorderen op hun beurt weer creatief talent
Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zingt, schildert, danst, speelt toneel, fotografeert of filmt, schrijft verhalen en gedichten. Meer dan 60% bezoekt tenminste drie keer per jaar een voorstelling of concert, een museum of tentoonstelling. Bijna alle jongeren en zeer veel volwassenen bezoeken regelmatig een bibliotheek. 100% Van de Nederlanders geniet van muziek, theater en film op radio, cd, dvd of internet en 80% leest verhalen en romans*.

Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen.

Als kinderen en volwassenen vroeg in aanraking komen met kunst levert dat uiteindelijk een slimmere, creatievere bevolking op. En met creatief talent kunnen we morgen ons voordeel doen. Kunst en cultuur zijn een publieke zaak. Brede toegang tot media, kunst en cultuur en goed onderwijs daarin, zijn ook een voorwaarde voor de ontwikkeling van de democratie. Het zijn o.a. de lokale overheden die de kunsten en met name de  beoefenaars van beeldende en podium kunsten een brede toegankelijkheid en ontwikkeling van talent kunnen faciliteren en garanderen.

September 2018. Max Timmerman (adviseur kunst- en tentoonstellingsbeleid bij Kulturhus de Spil). Gegevens vrijelijk geïnterpreteerd en bewerkt uit de Brochure Cultuur Verrijkt onze Samenleving  Kunsten ’92 Amsterdam

Kulturhus De Spil.

In Kulturhus de Spil, zullen Kunst en Cultuur en dan ook de uitingen van kunst (in de brede zin van het woord) en aan de orde van de dag zijn en als  vanzelfsprekend getoond worden. Immers aan kunst en Cultuur ontlenen wij ons bestaansrecht!

Naast sport & spel, maatschappelijke dienstverlening, kennis en overdracht (bibliotheek) en onderwijs zal er ook de nodige aandacht zijn en ruimte gegeven worden aan de kunsten.

Met name Beeldende kunst tentoonstellingen vormen hiervoor een ultieme visuele mogelijkheid om de artistieke talenten uit de omgeving een podium te bieden en de ontmoeting met, een breed, publiek te realiseren.                                                                                                                                     

Hierdoor zal bovendien een stimulerende en aanzuigende werking en dialoog ontstaan met  het publiek. Vooral de aanwezigheid van het middelbaar onderwijs met al haar jonge mensen geeft de mogelijkheid om hen, in een vroeg stadium, in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Bovendien zal door de laagdrempeligheid van het Kulturhus deze toegankelijk zijn voor het presenteren van vele artistieke uitingen van diverse doelgroepen c.q. beoefenaars aan een breed publiek. 

Kunstuitingen, voorstellingen en tentoonstellingen zijn dan ook een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de totale inhoudelijke programmering van het Kulturhus De Spil in Nieuwleusen.